fbpx

Pauli’s Wood

Pauli's Wood

Láska ke dřevu a jeho šetrné opracování mi vnuklo myšlenku podělit se s mými výtvory s více lidmi. V každém z mých výrobků najdete kousek mého srdce.

Pauli's Wood

Die Liebe zu Holz und seine sanfte Arbeit gab mir die Idee, meine Kreationen mit mehr Menschen zu teilen. Sie finden ein Stück Herz in jedem meinen Produkt.

Pauli's Wood

The love of wood and its gentle working gave me the idea of sharing my creations with more people. You'll find a piece of my heart in each of my products.